Heroes of the Cruyff Courts
SHARE THIS VIDEO

Heroes of the Cruyff Courts

Met Heroes of the Cruyff Courts geeft de Cruyff Foundation jongeren en kinderen de kans om de held te zijn van hun eigen verhaal. Heroes of the Cruyff Courts heeft als doel jongeren een rolmodel te laten zijn voor hun wijk en ze langdurig betrokken te houden bij de wijk en het Cruyff Court. Je wordt niet als held geboren, maar je kan jezelf wel tot held ontwikkelen. Met het programma wordt een voor Nederland uniek concept neergezet waarbij jongeren voor kinderen een nationaal evenement organiseren. Door het organiseren van evenementen krijgen jongeren de kans hun talenten te ontdekken en ontwikkelen en worden ze uitgedaagd iets te ondernemen wat nieuw voor hen is. Doordat jongeren tijdens de diverse bijeenkomsten kennismaken met de verschillende facetten van organiseren leren ze hun eigen kwaliteiten kennen, groeit het zelfvertrouwen en kunnen ze persoonlijke ambities meteen in praktijk brengen. Jongeren die de opleiding succesvol afsluiten ontvangen een certificaat en blijven met regelmaat betrokken bij de organisatie van buurtactiviteiten. Er zijn al ruim 1000 jongeren opgeleid door 150 gecertificeerde coaches. Deze Cruyff Foundation coaches worden opgeleid door het Johan Cruyff Institute. In samenspraak met de coaches worden ruim 200 evenementen per jaar georganiseerd, waaronder lokale Cruyff Courts 6 vs 6 toernooien. www.cruyff-foundation.org/heroes-of-the-cruyff-courts/

Tags: Sport General, Education, Child & Youth Development, Netherlands, Cruyff Foundation ,

Comments | Rating
 

Let's Get Social!

Advertisement